Oznamy 21. nedeľa C

25.8.2013

LIT. KALENDÁR

27. AUGUSTA: Utorok. Sv. Moniky. Spomienka.

28. AUGUSTA: Streda. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

29. AUGUSTA: Štvrtok. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka.

1. SEPTEMBRA: 22. nedeľa.

UPRATOVANIE

V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Humeníkovú a rod. Nagyovú. Vďaka.

Od budúcej nedele bude nový zoznam upratovania. Ak chcete, môžete sa zapísať a takto spraviť službu sebe aj ostatným, ktorí sa tu prichádzajú modliť v nedeľu. Vďaka za veľkodušnosť.

TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na splácanie dlhu vyzbieralo 302,20.- €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Ďakujeme za vaše modlitby počas prímestského tábora. Prebehol veľmi dobre. Zároveň sa susedom ospravedlňujeme za trochu hluku počas dňa.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

Chlapcov pozývame už na tradičnú bodku za prázdninami v Levoči. Všetky potrebné informácie nájdete vzadu vo vestibule alebo na našej stránke. Vám ich zverujeme do modlitieb.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Vo vestibule nájdete aj prihlášky pre vaše deti do centra voľného času.

VENI SANCTE

Budúcu nedeľu budeme pri sv. omši prosiť Ducha svätého o pomoc k ďalšiemu šk. roku. Poobede o 17.00 pozývame animátorov na prvé organizačné stretnutie. V tom istom čase pozývame na stretnutie aj spolupracovníkov.

POCHOD ZA ŽIVOT

Organizátori pochodu za život nás prosia o vyhlásenie tohto oznamu.

V dňoch 21. – 22. septembra 2013 sa uskutoční v Košiciach Národný pochod za život. Za týmto účelom navštívia Košice veriaci z celého Slovenska. Chceme Vás preto poprosiť, aby ste nám pomohli vyjsť im v ústrety a prejaviť službu lásky pútnikom poskytnutím ubytovania podľa svojich možností. Jedná sa len o poskytnutie miesta – izby na prenocovanie z 21. septembra (sobota) na 22. septembra (nedeľa), a poskytnutie sociálneho zariadenia (kúpeľňa, toaleta).

Vzadu vo vestibule nájdete tlačivá na vyplnenie do 8. septembra 2013 (nedeľa).

Všetkým vopred úprimne Pán Boh zaplať.

Aj my saleziáni na výzvu provinciála sa tohto pochodu zúčastňujeme. V našom dome budú tiež ubytovaní pútnici. Pozývame vás všetkých – celé rodiny – do tohto podujatia. Saleziánska rodina bola požiadaná, aby spevom animovala jednu časť tohto sprievodu. Podrobnejšie informácie vám poskytneme neskôr.