Oznamy 22. nedeľa C

1.9.2013

LIT. KALENDÁR

3. SEPTEMBRA: Utorok. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

5. SEPTEMBRA:
Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. U nás bude adorácia do 22.00

6. SEPTEMBRA:
Prvý piatok v mesiaci:

KOŠICE: Výročie posviacky katedrálneho Chrámu sv. Alžbety. Sviatok

7. SEPTEMBRA: Sobota. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Spomienka.

8. SEPTEMBRA: 23. nedeľa.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú: p. Erošová Oľga, p. Orendáčová Margita, rod. Tomčíková a p. Homolová Mária. Vďaka. Je nový zoznam, treba sa pozrieť na nové termíny. Noví záujemcovia sa môžu dopísať.

POĎAKOVANIE ZA CELÉ LETO

Ďakujeme za akúkoľvek pomoc pri letných podujatiach. Zorganizovalo sa s vašou pomocou 5 táborov.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Vo vestibule nájdete aj prihlášky pre vaše deti do centra voľného času.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV A SPOLUPRACOVNÍKOV

Dnes o 17.00 pozývame na prvé stretnutie animátorov a spolupracovníkov.

PRVÁ MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA

V piatok pozývame mladých na prvú mládežnícku sv. omšu o 18.30.

DC MLADÍ

Prosíme o modlitby za mladých, ktorí budú na duchovných cvičeniach tento týždeň.

 

MATERSKÉ CENTRUM OBLÁČIK

Materské centrum začína v utorok o 9.30

PRAVIDLÁ PRE RODIČOV S DEŤMI NA SV. OMŠI

Po sv. omši si môžete vyzdvihnúť usmernenia pre účasť detí na sv. omši.

POCHOD ZA ŽIVOT

Organizátori pochodu za život nás prosia o vyhlásenie tohto oznamu.

V dňoch 21. – 22. septembra 2013 sa uskutoční v Košiciach Národný pochod za život. Za týmto účelom navštívia Košice veriaci z celého Slovenska. Chceme Vás preto poprosiť, aby ste nám pomohli vyjsť im v ústrety a prejaviť službu lásky pútnikom poskytnutím ubytovania podľa svojich možností. Jedná sa len o poskytnutie miesta – izby na prenocovanie z 21. septembra (sobota) na 22. septembra (nedeľa), a poskytnutie sociálneho zariadenia (kúpeľňa, toaleta).

Vzadu vo vestibule nájdete tlačivá na vyplnenie do 8. septembra 2013 (nedeľa).

Všetkým vopred úprimne Pán Boh zaplať.

Aj my saleziáni na výzvu provinciála sa tohto pochodu zúčastňujeme. V našom dome budú tiež ubytovaní pútnici. Pozývame vás všetkých – celé rodiny – do tohto podujatia. Saleziánska rodina bola požiadaná, aby spevom animovala jednu časť tohto sprievodu. Podrobnejšie informácie vám poskytneme neskôr.