Oznamy 30. nedeľa C

 

27.10.2013                                                                        

 

LIT. KALENDÁR

Dnes je u nás zbierka na misie. Pán Boh zaplať.

28. OKTÓBRA: Pondelok. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov. Sviatok.

29. OKTÓBRA: Utorok. Bl. Michal Rua, nástupca don Bosca

1. NOVEMBRA: Piatok. Všetkých svätých. Slávnosť. U nás sú sv. omše ako v nedeľu 7.30 a 9.30.

2. NOVEMBRA: Sobota. Spomienka na všetkých verných zosnulých. U nás sv. omša nebude.

3. NOVEMBRA: 31. nedeľa

 

TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na splácanie dlhu vyzbieralo 648.-€. Pán Boh zaplať!

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu sa stredisko neupratuje.

 

PROVINCIÁLNA KAPITULA SESTIER SALEZIÁNOK

Dnes končí dôležité celoslovenské stretnutie sestier saleziánok. Modlime sa za ne, aby to, o čom sa zhovárali počas ich kapituly vedeli premeniť do práce s mládežou a do života v komunitách.

 

ODPUSTKY

Úplné odpustky v prospech zosnulých v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých: návšteva kostola alebo kaplnky, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha, sviatosť zmierenia a sv. prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas’ a Sláva), vylúčiť aj všedný hriech. V dňoch 1. – 8. novembra získa odpustky pre duše v očistci aj ten, kto navštívi cintorín, pomodlí sa za zosnulých, na úmysel Svätého Otca, prijme sv. prijímanie. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA

V nedeľu o 17,00 hodine vás pozývame na otvorenie výstavy fotografických koláži a poézie

saleziánky – spolupracovníčky Márie Smoleňovej v kultúrnom centre FUGA. Je to bývalý Slovenský katolický kruh.

 

UPOZORNENIE NA ŠÍRENIE POSOLSTIEV

V niektorých farnostiach sa veľmi rozšírili posolstvá o takzvanom dni Božieho Veľkého varovania, ktoré vyplývajú z údajných súkromných zjavení írskej vizionárky. K danej téme sa už vyjadrili aj niektorí biskupi a teológovia. V mojom ozname si poslúžim ich vyjadreniami.

Posolstvo po prvom prečítaní vzbudzuje pocit serióznosti. Hneď v úvode sa dištancuje od predpovedi blížiaceho sa konca sveta, hovorí o mnohých kresťanských pravdách, zdôrazňuje Božie milosrdenstvo a vyzýva ku spovedi.

 

K pochybnosti nás vedie už  ambícia vykladať niektoré ťažké pasáže knihy Zjavenia sv. apoštola Jána. Vo svojom celku obsahuje veľa bludných názorov a podivných interpretácií toho, čo je zahalené Božím tajomstvom a vedie veriacich  k niektorým iluzorným až magickým praktikám, ako je posväcovanie pečate proti diablovi. V konečnom dôsledku veriacich nevedie k životu  viery z Božieho slova, ale k správaniu sa podľa posolstiev. Ide o bludnú náuku, ktorá nie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi a vykazuje známky sektárstva.

 

Keďže sa tieto veci šíria aj v našom stredisku, dôrazne upozorňujem na ich škodlivosť a veriacich, ktorí ich šíria, žiadam o ukončenie šírenia týchto posolstiev a to hlavne medzi mladými a rodinami.