Oznamy 33. nedeľa C

 

17.11.2013                                                                           

 

LIT. KALENDÁR

Dnes je zbierka na splácanie dlhu pri východe z kaplnky. Kto chce podporiť obnovu Košického dómu, môže tak spraviť v sákristii. Vďaka.

 

18. NOVEMBRA: Pondelok. Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. Ľubovoľná spomienka

21. NOVEMBRA: Štvrtok. Obetovanie Panny Márie. Spomienka.

22. NOVEMBRA: Piatok. Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka.

24. NOVEMBRA: 34. nedeľa. Krista Kráľa. Slávnosť. Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. rod. Micheľovú a rod. Petra Deča. Vďaka.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MANŽELOV

V stredu pozývame manželské páry na duchovnú obnovu. Začína o 18.00.

 

BAZÁR

Vzadu vo vestibule nájdete nástenku materského centra, ktorá slúži ako bazár. Je to jedna z konkrétnych možností, ako si môžeme navzájom pomôcť, keď niekto niečo ponúka a niekto niečo hľadá. Sú tam pripravené tlačivá, ktoré po vyplnení zavesíte na nástenku.

 

KALVARČAN 5 VÝROČIE

Saleziánsky folklórny súbor Kalvarčan oslavuje 5 výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bude mať vystúpenie 23. novembra o 17,00 v sále ŠD na Jedlíkovej ulici.  V programe vystúpi aj novovzniknutý detský súbor Kalvarček.

Vstupné je dobrovoľné v sále a lístky sú v našom kníhkupectve.

 

VOĽBY

Tak ako sme vás pred dvoma týždňami povzbudzovali ísť k voľbám, tak vás opäť naliehavo vyzývame k účasti vo voľbách do VÚC. Je to možnosť reálne ovplyvniť život v kraji. Voľby sa dotýkajú aj života vašich rodín – školstvo, soc. starostlivosť, a pod. Napríklad v našom kraji tohto roku poslanci rozhodli, že na dvoch katolíckych gymnáziách sa od budúceho školského roku neotvorí toľko tried, ako zriaďovatelia požadovali, napriek tomu, že o štúdium na týchto školách je dlhodobo vysoký záujem, školy majú dobré meno, mnohé úspechy, formujú mladých ľudí aj v oblasti ich mravnej integrity, mnohí študenti sú veľmi úspešní nielen na univerzitách, ale aj na pracovnom trhu. Návrh predložil Úrad Košického samosprávneho kraja na čele so županom.

CHLAPCI NA KAME

Na futbalovom turnaji Kama v Michalovciach naši starší chlapci vyhrali 3. miesto. Gratulujeme.