Oznamy 34. nedeľa C

 

24.11.2013                                                                           

 

LIT. KALENDÁR

25. NOVEMBRA: Pondelok. Ctihodná Matka Margita, mama Don Bosca, spomienka

30. NOVEMBRA: Sobota. Sv. Ondreja, apoštola. Sviatok. Pre Košice: Hlavný patrón arcidiecézy. Končí sa Cezročné obdobie.

1. DECEMBRA: 1. adventná nedeľa v roku A. Bude jesenná zbierka na charitu.

 

SPLÁCANIE DLHU

Minulú nedeľu sa nám podarilo vďaka vašej veľkodušnosti splatiť dlh, ktorý sme mali voči našej provincii. Stredisko máme teda vďaka Bohu a vám splatené. Pri východe z kaplnky prijmite aspoň malý znak vďačnosti.

Niektorí z vás nám povedali, aby sme toto mesačné prispievanie zachovali aj naďalej a aby tretia nedeľa v mesiaci bola venovaná energiám na Troch hôrkach. Za päťročné ekonomické fungovanie musíme vďačiť Božej prozreteľnosti, ktorá si našla niektoré spôsoby ako napr.: Centrum voľného času – ktorého financovanie zo strany verejných financií sa v posledom roku, vďaka zásahom pána ministra školstva zúžilo na tretinu z pôvodnej sumy, projekty Domky, niekoľkí dobrodinci a vy, veriaci, ktorí prichádzate do kaplnky.

Preto rozmýšľame, či od nového kalendárneho roku neponechať raz v mesiaci zbierku na energie. Radi si vypočujeme aj váš názor, ktorý nám môžete povedať osobne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Ešte raz vám úprimne ďakujeme.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Szanisloóvú a rod. Kaňuchovú. Vďaka.

 

BAZÁR

Vzadu vo vestibule nájdete nástenku materského centra, ktorá slúži ako bazár. Je to jedna z konkrétnych možností, ako si môžeme navzájom pomôcť, keď niekto niečo ponúka a niekto niečo hľadá. Sú tam pripravené tlačivá, ktoré po vyplnení zavesíte na nástenku.

 

BEZDOMOVCI

V poslednom čase si zvykli k nám prichádzať bezdomovci. Prosíme vás, aby ste im nedávali peniaze a aby ste boli tiež ostražití, kto vchádza do domu. Tým čo prichádzajú s prosbou o pomoc ponúkame jednoduchú manuálnu prácu za stravu, ale zatiaľ sa nenašiel nik, kto by s tým súhlasil a prišiel pracovať.

 

POŽEHNANIE MAMIČIEK PRED PÔRODOM

V nedeľu 8.12 počas Eucharistie o 9.30 budeme udeľovať požehnanie mamičiek pred pôrodom.

 

ADVENTNÉ DOPOLUDNIE

Budúcu nedeľu po sv. omši bude v stredisku adventné dopoludnie. Budeme vyrábať adventné vence. Budeme ich hneď aj požehnávať. Tak isto aj tie, čo si prinesiete k sv. omšiam.

 

ANIMÁTORSKÁ VÍKENDOVKA

Animátori budú na školení budúci víkend. Prosíme vás o modlitby. Vďaka.

 

 

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019