Oznamy 3.pôstna nedeľa C

 

3.3.2013

LIT. KALENDÁR

◦   4. MARCA: Pondelok.
Spomienka na sv. Kazimíra

◦   7. MARCA: Štvrtok.
Spomienka na sv. Perpetuu a Felicitu, mučenice. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. V kaplnke bude vyložená sviatosť do 22.00.

◦   8. MARCA: Piatok. Spomienka na sv. Jána z Boha, rehoľníka.

◦   9. MARCA: Sobota. Spomienka na sv. Františku Rímsku, rehoľníčku.

◦  10. MARCA: 4. pôstna nedeľa

TRETIA PRE TRI

Minulú nedeľu sa na splácanie dlhu vyzbieralo 431,02€. Pán Boh zaplať!

JARNÉ UPRATOVANIE

Nasledujúcu sobotu 9.3. vás chceme poprosiť o pomoc pri jarnom upratovaní strediska. Išlo by hlavne o umývanie okien a dôkladnejšie umytie miestností. Stačí keď prídete umyť aj len jedno okno. Pozývame nielen rodiny, ale aj mladých. Vďaka.

KRÍŽOVÉ CESTY

Pozývame vás na Krížovú cestu na Kalváriu o 14:30. U nás v stredisku sa budeme modliť krížovú cestu pred sv. omšami o 16.45.

OZVUČENIE

Ako sme spomínali už minulý týždeň. Pridali sme ozvučenie na hornej chodbe a pri zadnom vchode do exteriéru. Inštalácia stála 500.-€.

DC MLADÍ

Tento týždeň bude skupina mladých ľudí na duchovných cvičeniach. Zverujeme vám ich do modlitieb.

DC SESTRA BEA

Sestra Bea bude tiež tento týždeň na svojich duchovných cvičeniach. Sprevádzajme ju v modlitbách.

LITURGIA POČAS NEOBSADENÉHO PÁPEŽSKÉHO STOLCA

  1. V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne vynecháva.
  2. V spoločných modlitbách veriacich vo svätej omši i v prosbách v Liturgii hodín sa vynechávajú prosby za pápeža. Je vhodné pridať prosbu za vyvolenie pápeža.
  3. Nemodlí sa modlitba „na úmysel Svätého Otca“. Je vhodné sa namiesto nej pomodliť za vyvolenie pápeža