Oznamy 4. nedeľa C 3.2.2013

 

LIT. KALENDÁR

5. februára: Utorok. Sv. Agáty, panny a mučenice. Spomienka.

6. februára: Streda. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

7. februára: Štvrtok. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. U nás bude adorácia do 22.00.

8. februára: Piatok. Sv. Jozefíny Bakhity, panny. Ľubovoľná spomienka. Rúcho biele.

10. februára: 5. nedeľa v Cezročnom období.

 

TRETIA PRE TRI

Januárová zbierka na splácanie dlhu bola 665,49.- €. Pán Boh zaplať.

Januárový zvonček bol 832.-€. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Krištofčíkovú rod. Majerníkovú. Keďže kvôli plesu je sv. omša o 18.00 tak je potrebné sa v sákristii dohodnúť o čase.

KARNEVAL

Po sv. omši v telocvični začne karneval. Klubovne sa dajú využiť na prezlečenie.

DUCHOVNÁ OBNOVA ŽIEN A MUŽOV

Po jesennej skúsenosti duchovnej obnovy pre mužov, pripravujeme duchovnú obnovu žien a mužov aj na jar. Pre ženy to bude víkend 1.-3.3. a pre mužov 15.-17.3. Obnova bude v Bijacovciach. Začiatok je v piatok podvečer a návrat je v nedeľu pred obedom. Cena je 5.-€ na noc za ubytovanie a stravu si zabezpečíme samy. Zapísať sa treba čo najskôr vzadu na pripravený formulár. Miesta sú obmedzené. Podrobné informácie prídu prihláseným.

2%

Po minulom roku, kedy nastali nedorozumenia medzi nami a daňovým úradom sa tento rok rozbieha kampaň na 2%. Budeme radi, keď aj takouto formou podporíte život v tomto stredisku. Tlačivá sa budú rozdávať dnes na Don Bosco show, ale budú sa dať stiahnúť aj z našej stránky a budú aj tu v stredisku. Budeme radi, keď sa stanete aj ich šíriteľmi medzi vašimi priateľmi, kolegami v práci a vo vašich rodinách. Vďaka za vašu podporu.