Oznamy 5. nedeľa C

 

10.2.2013

LIT. KALENDÁR

11. februára: Pondelok. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Ľubovoľná spomienka. Je to svetový deň chorých.
Komunita má duchovnú obnovu – poprosíme vás o modlitbu za nás.

13. februára: Popolcová streda. Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Deň pokánia v celej Cirkvi. U nás bude sv. omša o 17.15.

17. februára:  Prvá pôstna nedeľa.
Bude zbierka na charitu.


 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Kačmárovú a Kakalejčíkovú. Vďaka.

DO DOSPELÝCH

Túto stredu bude duchovná obnova pre rodiny a dospelých. Začne o 18.00 a skončí o 20.00.

PREŽÍVANIE PÔSTU V STREDISKU

  • Počas pôstu vás chceme pozvať na krížové cesty na Kalváriu, ktoré budú každú nedeľu o …. budúcu nedeľu bude mládežnícka.
  • Počas pôstnych nedieľ sa v príhovoroch budeme venovať sviatostiam – ako pokladu viery v roku viery a Don Boscovi – aby sme sa pripravili dobre na príchod jeho relikvií 14.4.
  • Na poslednom zasadnutí Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa rehoľníci dohodli, že dajú výzvu na modlitbu, pôst a konanie pokánia  za Cirkev na Slovensku, za riešenie krízy.  Ako zasvätené osoby chceme aj takto prispieť k riešeniu zložitej situácie, ktorá vznikla. Tak navrhujú, aby si každá komunita určila jeden deň v každom mesiaci tohto roka, kedy sa bude modliť a postiť za Cirkev na Slovensku. Môže do toho zapojiť aj širšie spoločenstvo, či už farské, alebo mládežnícke. V našom stredisku by sme tak robili vždy prvý piatok v mesiaci. Formu pôstu nech si zvolí každý podľa vlastného uváženia. Budeme zjednotení dňom a úmyslom.
  • Počas pôstu bude prebiehať aj saleziánska celoslovenská zbierka Tehlička. O nej vás budeme priebežne informovať.

DUCHOVNÁ OBNOVA ŽIEN A MUŽOV

Po jesennej skúsenosti duchovnej obnovy pre mužov, pripravujeme duchovnú obnovu žien a mužov aj na jar. Pre ženy to bude víkend 1.-3.3. a pre mužov 15.-17.3. Obnova bude v Bijacovciach. Začiatok je v piatok podvečer a návrat je v nedeľu pred obedom. Cena je 5.-€ na noc za ubytovanie a stravu si zabezpečíme samy. Zapísať sa treba čo najskôr vzadu na pripravený formulár. Miesta sú obmedzené. Podrobné informácie prídu prihláseným.

DC DIEVČATÁ

V piatok odchádza 10 dievčat na duchovné cvičenia. Prosíme vás o modlitbu.

2%

Po minulom roku, kedy nastali nedorozumenia medzi nami a daňovým úradom sa tento rok rozbieha kampaň na 2%. Budeme radi, keď aj takouto formou podporíte život v tomto stredisku. Tlačivá sa budú rozdávať dnes na Don Bosco show, ale budú sa dať stiahnúť aj z našej stránky a budú aj tu v stredisku. Budeme radi, keď sa stanete aj ich šíriteľmi medzi vašimi priateľmi, kolegami v práci a vo vašich rodinách. Vďaka za vašu podporu.