Oznamy Kvetná nedeľa C

 

24.3.2013

 

LIT. KALENDÁR

            Dnes je zbierka na splácanie dlhu. Vďaka za vašu veľkodušnosť.

ZELENÝ ŠTVRTOK           

9.30 – sv. omša svätenia olejov v dóme sv. Alžbety

17:15. – sv. omša v stredisku  

VEĽKÝ PIATOK

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke

15:00 – obrady

19.30 – Krížová cesta s otcom arcibiskupom na Kalvárii

Je to deň pokánia, dodržiavame prísny pôst a zdržujeme sa mäsitého pokrmu. Zákon pôstu zaväzuje všetkých od  18 do 60 rokov, zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje všetkých od  14-teho roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu v tento deň sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Ak je to možné, pôst sa môže predĺžiť až do Veľkonočnej vigílie (Biela sobota večer). Pôst ale nezaväzuje chorých.

BIELA SOBOTA

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke

9:00 – 19:00 – stráženie Božieho hrobu. Rozpis na zapisovanie je vzadu na stole. Prostriedky vyzbierané pri božom hrobe idú na podporu udržiavania posvätných miest vo Svätej zemi.

16:00 – požehnanie jedál  

20:00 – slávenie vigílie

STRÁŽENIE HROBU

Na stole vzadu nájdete tabuľku na zapisovanie na stráženie hrobu. Môžete sa tam zapísať.

DO DOSPELÝCH

Duchovná obnova pre dospelých spolu so saleziánskou rodinou bude v pondelok 25.3.2013. Začína o 17.30. Bude to čas na zamyslenie, adoráciu, sv. zmierenia a slávenie Eucharistie.

 

VEĽKONOČNÉ SPOVEDANIE

V našom stredisku nebude veľkonočné spovedanie. Spovedáme počas všetkých sv. omší.

 

KRÍŽOVÉ CESTY

Pozývame vás dnes na Krížovú cestu na Kalváriu o 14:30.