Pápež František

Radujeme sa s celou Cirkvou a modlitbami sprevádzame nového sv. otca Františka