Statočných už dávno nie je len sedem

Len sedem? Kdeže. To ž dávno nie je pravda. Lebo aj posledný víkend ich bolo 22. Dvadsaťdva statočných mužov a otcov sa stretlo v Bijacovciach na už tradičnej obnove mužov a otcov.

V piatok sme strávili v rozprávaní pri dobrej večeri a predstavení sa navzájom. To hlavne pre tých, čo boli prvý krát a pre tých, ktorí naše stredisko navštevujú krátko. Deň sme ukončili Eucharistiou.

V sobotu doobeda sme mlčali, modlili sa a uvažovali nad tým, ako kráľ Dávid nám nastavuje zrkadlo., slávili sviatosť Zmierenia a Eucharistiu. Dobrý obed a prechádzka s ružencom na Dreveníku.

Podvečer sme sa zhovárali, ako je to s mužom dnes a otcami v rodinách.

No a v nedeľu po rannej omši rýchlo späť na kávu s manželkami a deťmi na Tri hôrky.

Vďaka Bohu za všetko.