Tri hôrky centrom prevencie mládežníckej kriminality

Saleziáni v spolupráci s Domkou a dobrovoľníkmi bojovali v roku 2013 proti šíreniu mládežníckej kriminality v rámci projektu „Zaži nevšedne všedné dni“. Prostredníctvom voľnočasových aktivít a alternatívnych ponúk uplatnili v Košiciach na Terase preventívny systém predchádzania protispoločenskej činnosti v prostredí detí a mladých.

Kľúčovým prostriedkom bolo vzdelávanie dobrovoľníkov – animátorov na dlhodobom a pravidelnom základe. Vo forme či už týždenných stretnutí budúcich animátorov alebo mesačných a víkendových formačných blokov dobrovoľníci získavali kompetencie potrebné pre prácu s mladými. Aktívne sú zapojení do množstva celoročných aktivít, vrátane dennej herne, ktorá návštevníkom strediska ponúka v priateľskej atmosfére širokú škálu spoločenských a športových činností.

Veľký dôraz realizátori projektu kládli na krúžky a stretká. Ako najpravidelnejšie formy uplatňovania preventívneho systému v praxi rozvíjali členom skupín sociálne, osobnostné zručnosti, ako aj ich talenty. Vyvrcholením činnosti vykonávanej v priebehu školského roka sú tábory – chlapčenský a dievčenský pobytový tábor a denný prímestský tábor na sídlisku. Náplňou táborov je pútavý príbeh a program, ktorý účastníkom ponúka hodnoty dôležité pre život a zmysel pre vytrvalosť, zodpovednosť a odvahu.

K prevencii patria aj ponuky pre rodiny s deťmi vo forme nedeľnej čajovne, materského centra, prednáškami s odborníkmi rôzneho zamerania alebo manželské večery. Okrem pravidelných aktivít však Domka organizuje aj mnoho jednorazových, športových i kultúrnych podujatí. Medzi najvyhľadávanejšie patrí deň otvorených dverí – Summerday, Vianočný hokejbalový turnaj a rodinný fašiangový ples.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

prevencia_tabor prevencia_tabor_d prevencia_advent prevencia_primestak prevencia_druzstvo

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019