Tri hôrky sa stali miestom zjednotenia komunity na Terase

Košická Domka sa rámci projektu „Pod jednou strechou“ zamerala na oživenie komunitného života v okolí strediska na Troch hôrkach. Aktivity mali pomôcť rodinám a členom komunity vyjsť zo sídliskovej anonymity a angažovať sa vo vytváraní zdravého sociálneho prostredia.

Realizačný tím projektu, trvajúceho od februára do konca augusta 2013, pomocou dlhodobých aktivít a jednorazových podujatí vytvoril otvorený a bezpečný priestor na stretávanie sa, vzdelávanie, trávenie voľného času pre deti, mladých a rodiny. Ich snahou bolo podporovať potenciál ľudí na sídlisku rôznych vekových kategórií a pomôcť im nájsť spôsob angažovania sa v komunite.

Pre rodiny sa každé nedeľné dopoludnia konala čajovňa, kde sa mohli v pokojnej atmosfére stretnúť rodičia, zatiaľ čo deti sa mohli hrať za prítomnosti dobrovoľníkov. Dvakrát týždenne bolo v doobedňajších hodinách otvorené Materské centrum Obláčik, ktoré poskytlo rodičom možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a vzdelávať sa. Deti sa mohli zabávať na bezpečnom detskom ihrisku a v herni. Stredisková knižnica bola rozšírená a nové tituly z oblasti viery a výchovy, podnetné pre mladých aj dospelých návštevníkov.

Pre školákov bola po vyučovaní otvorená herňa a tri športové ihriská, kde sa mohla rozvíjať ich tvorivosť, formovať sa zdravé sebavedomie a kde mohli nadviazať a udržiavať kontakt so svojimi rovesníkmi. Pre mnohých mladých sa súčasťou piatkov stala večerná čajovňa, ktorá bola alternatívou ku alkoholu, cigaretám a nočnému životu v meste. Namiesto nich ponúkla mladým príjemnú atmosféru na vytváranie vzťahov a zábavu.

Podstatnou časťou činnosti Domky v Košiciach boli aj jednorazové podujatia, či už to bol tradičný a populárny deň otvorených dverí – Summer day, sobotné brigády mladých, otcov a synov, tematické stretnutia pre dospelých zamerané na osobnostný a hodnotový rozvoj, rodičovstvo a prevenciu vo výchove. Projektový tím a dobrovoľníci si dali záležať aj na príprave mnohých športových podujatí a turnajov.

Realizačný tím, dobrovoľníci, ale aj mladí, deti a členovia miestnej komunity vyjadrili spokojnosť nad priebehom projektu a veria, že sa im podarí uskutočnené aktivity naďalej rozvíjať a zhromažďovať tak ľudí zo sídliska Terasa „pod jednou strechou“.

Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.