Utekajúci Avari a Grammy (minimálne) na rok v našom stredisku

Na záver našej uhorkovej sezóny vám prinášame súhrn akcií, ktoré saleziáni s Domkou usporiadali toto leto. Prečítajte si, ako animátori zdolali Rysy, Slovania zákerných Avarov, dievčatá šíru Amazóniu a ako chlapci získali Grammy!

Prvý týždeň patril animátorom, ktorí pripravovali tábory a budovali tak dôležité spoločenstvo. Okrem práce sa aj zabávali a medzi iným vyšli aj tatranské Rysy. Akcie sa zúčastnili aj mladé nádeje – začínajúci animátori a animátorky.

Na chlapčenskom tábore sa chlapci ocitli v drsnej koži drsných Slovanov žijúcich v Magna Moravia. S kniežaťom Rastislavom a svätými vierozvestami Konštantínom a Metodom objavovali svoju vieru a kultúru a tak, napokon, nábožnejší a kultivovanejší (nie však menej statoční) vyhnali zo svojej vlasti kočovných Avarov pod vedením ich pohanského černokňažníka.

rastislav

Dievčatá neboli o nič menej odvážne, keď sa rozhodli brodiť sa a mačetami sa presekávať ekvádorskými pralesmi až k Srdcu pralesa. Stali sa tak členkami pralesného kmeňa Šuarov. Ten však nebol taký divoký, ako sa na prvý pohľad zdalo a to vďaka saleziánke, sestre Márii Troncatti, ktorá medzi Šuarmi pôsobila a 24. novembra 2012 bola blahorečená. V jej diele pokračujú aj saleziáni zo Slovenska, don Ján Šutka a don Anton Odrobiňák.

divozienky

V polovici júla si mnohí rodičia dovolenku vzali, ale detí sa nezbavili. Išli s nimi na rodinný tábor.

 

rodinnytabor

Na MIX tábore mladí účastníci kŕmili zvieratá, vyšívali, nosili kroje, varili tradičné pokrmy a chránili naše zvyklosti pred útlakom. Veď Ide o slobodu!

slovenskadedina

Cyklus táborov uzatvoril na konci augusta prímestský tábor, na ktorom deti sledovali príbeh Abraháma a jeho ženy Sáry. Dramatický príbeh sa končil plánovaným obetovaním Abrahámovho syna Izáka, ktorý sa pýtal: „Ta dze tota ovca?“, na čo mu Abrahám odpovedal: „Vytrim, šicko budze.“ Našťastie, Boh tú ovcu naozaj zoslal a Izák ostal nažive.

abraham

Tradičné zakončenie prázdnin pre chlapcov, Bodka za prázdninami, sa nieslo v znamení prekračovaní ich limitov. V Tatrách prešli náročný okruh od Sliezskeho domu na Zbojnícku chatu dosť rýchlo na to, aby sa stihli osviežiť v popradskom Aquacity. Na spoločnej Bodke v Levoči si v priateľskej konkurencii ostatných saleziánskych stredísk vyslúžili za stvárnenie príbehu proroka Amosa putovné ocenenie Grammy bodkár.

grammybodkar

Aktivity sú súčasťou projektu ZAŽI NEVŠEDNE VŠEDNÉ DNI, ktorý bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

fotogalériu podujatí nájdete na našom facebooku (aj bez prihlásenia)

foto z Bodky: Miroslav Podstavek

Thompson