1. Adventná nedeľa B

 

30.11.2014 

    

 

 

LIT. KALENDÁR

  1. DECEMBRA: Streda. Sv. Františka Xaverského, kňaza. Spomienka.
  2. DECEMBRA: Prvý štvrtok v mesiaci. Adorácia bude do 21.00. Modlíme sa za duchovné povolania.
  3. DECEMBRA: Piatok. Bl. Filipa Rinaldiho, nástupcu Don Bosca.
  4. DECEMBRA: Sobota. Sv. Mikuláša, biskupa. Ľubovoľná spomienka.
  5. DECEMBRA: 2. adventná nedeľa.

Dnes je vyhlásená zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu má na starosti upratovanie rod. Pellová a Rendošová. Vďaka.

 

ZBIERKA NA ENERGIE

Na zbierke sa vyzbieralo 290, 5.- € a na účet prišlo 180.- €. Pán Boh zaplať.

 

ADVENTNÉ DOPOLUDNIE

Dnes po sv. omši o 9.30 sa budú v stredisku vyrábať adventné vence, grilovať klobásy, variť punč. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

MIKULÁŠ

Budúcu nedeľu príde do strediska sv. Mikuláš. Prosil nás ale, aby sme mu pomohli v zbieraní sladkostí pre iné deti. Tak z balíčkov, ktoré dostaneme spolu s rodičmi vyberieme niečo, čo podarujeme Mikulášovi.

 

ANIMÁTORI

         V stredu pozývame animátorov na stretnutie. Začíname o 18.00.

 

PRÍSĽUBY SALEZIÁNA SPOLUPRACOVNÍKA

V piatok pri mládežníckej sv. omši Janko Marcin zloží prísľuby saleziána spolupracovníka. Hlavne mladí sú srdečne pozvaní na túto slávnosť.

 

RODOVÁ ROVNOSŤ

Ak ste náhodou nezachytili informáciu, tak vás chceme upozorniť na to, že táto

vláda SR koncom októbra schválila návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 až 2019 z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prinášame vám aj reakciu KBS na prijatie stratégie rodovej rovnosti:

„Sme sklamaní z rozhodnutia Vlády SR. Považujeme ho za nesprávne. Toto rozhodnutie nás motivuje k tomu, aby sme ešte intenzívnejšie svedčili o pravej dôstojnosti každej ľudskej osoby a skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami.“