1.pôstna nedeľa A

 

 

9.3.2014                                                                               

LIT. KALENDÁR

13. MARCA: Štvrtok. Výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013).

16. MARCA: Druhá pôstna nedeľa

Dnes je jarná zbierka na charitu. Prispieť sa dá po sv. omši pred oltárom bude košík. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratuje rod. Snopku Jána a rod. Snopku Vladimíra. Vďaka.

MESAČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA MANŽELOV

V stredu pozývame na pravidelnú mesačnú duchovnú obnovu manželov. Začiatok je o 18.00 v kaplnke. Predpokladaný záver je okolo 20.00 Eucharistiou.

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA A DUCHOVNÉ CVIČENIA MANŽELSKÝCH PÁROV

Ešte stále je možnosť zapísať sa. Informácie sú aj na letáčikoch, ktoré si môžete vziať domov.

KRÍŽOVÁ CESTA

Pobožnosť krížovej cesty sa u nás v kaplnke modlí vo štvrtok po sv. omši. V nedeľu nás spolubratia z Kalvárie pozývajú na krížovú cestu o 14.30.

Sväté schody na Klavárii sú otvorené na súkromnú pobožnosť každú pôstnu nedeľu od 14.00 – 16.30.

DC SV. OTCA FRANTIŠKA

Pôstne duchovné cvičenia pre Svätého Otca a Rímsku kúriu sa začnú dnes večer o 18.00 modlitbou vešpier a úvodnou meditáciou, po ktorej bude nasledovať eucharistická adorácia. Spoločne sa modlime za sv. otca počas tohto týždňa.

TEHLIČKA

Už 9.rokov vás cez pôstne obdobie pozývame zrieknuť sa niečoho, kde trávime čas a venovať ho iným, k službe deťom a mladým, najmä tým, že sa im budeme viac venovať a podporiť darom verejnú zbierku pre saleziánske projekty na záchranu detí ulice v Angole, Keni, Južnom Sudáne a Azerbajdžane.

V našom stredisku sa chceme všetci postupne zapojiť do tejto pomoci. Nemusí to byť len finančne. Zapoja sa chlapci, dievčatá a mladí cez stretká, ale môžu sa zapojiť aj celé rodiny a zapojí sa aj komunita bratov a sestier.

Všetky informácie a materiály nájdete na stránke www.tehlicka.sk.

Finančne sa dá celý projekt podporiť v stredisku vzadu pri vchode, kde je pokladnička pripevnená na stene. Táto pokladnička je počas pôstu vyhradená na tento projekt.ieknuť sa niečoho, kde trávime čas a venovať ho iným, k službe deťom a mladým, najmä tým, že sa im budeme viac venovať, podporiť darom verejnú zbierku pre saleziánske projekty na záchranu detí ulice v Angole, Keni, Južnom Sudáne a Azerbajdžane. Už 9.rokov vás ce