12. nedeľa A

 

 

     22.6.2014                                  

 

 

 

LIT. KALENDÁR

23. JÚNA: Pondelok. Sv. Jozef Cafasso, spovedník Don Bosca, spomienka

24. JÚNA: Utorok. Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť

27. JÚNA: Piatok. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnosť.

28. JÚNA: Sobota 12. týždňa v Cezročnom období. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Spomienka

29. JÚNA: Nedeľa.  Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

 

Dnes je zbierka na energie strediska. Túto zbierku by sme radi venovali nášmu mladému animátorovi Kubovi, ktorý po skončení vysokej školy odchádza na jeden rok na saleziánske misie do Angoly. Odchádza do zariadenia pre chlapcov z ulice. Keďže celý rok nebude za túto službu platený a musí si zaplatiť aj cestovné, tak sme mu sľúbili, že mu takto pomôžeme. K prostriedkom, ktoré si našetril na brigádach chceme prispieť touto zbierkou.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratuje rodina Bobáková a Hulinová. Vďaka. Stále je možnosť zapísať sa aj pre nových záujemcov.

 

TÁBORY

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na letné tábory. Vzadu nájdete prihlášky. Je tam info aj o výlete chlapcov a dievčat.

 

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

V spolupráci s mestskou časťou Západ organizujeme zbierku školských pomôcok, ktoré zostali počas šk. roku nevyužité. Môžete ich priniesť v týchto dňoch a dať do krabice, ktorú nájdete vzadu vo vestibule. Pomôcky budú rozdelené medzi sociálne rodiny z Terasy. Vďaka.

 

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

Stredisko je počas prázdnin zatvorené. Materské centrum je tento týždeň posledný krát.

 

TURÍN

Do vašich modlitieb zverujeme cestu našich animátorov za Don Boscom a Máriou Mazzarellovou do Turína. Odchádzame tento štvrtok a vrátime sa budúci piatok.

 

ZMENY V KOMUNITE

Aj v tomto roku budú v našej komunite zmeny. Z komunity na nové pôsobisko odíde Rudo Kopinec a do komunity príde Stano Haburčák. Sestry zostávajú všetky tri.

 

 

 

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019