16. nedeľa A 

 

 

 

 

   203.7.2014

 

 

 

LIT. KALENDÁR

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať za vašu veľkodušnosť.

22. JÚLA: Utorok. Sv. Márie Magdalény. Spomienka.

23. JÚLA: Streda. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy. Sviatok.

25. JÚLA: Piatok. Sv. Jakuba, apoštola. Sviatok.

26. JÚLA: Sobota. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Spomienka.

27. JÚLA: 17. nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Pellová a rod. Rendošová. Vďaka.

 

TÁBORY

Ďakujeme za vaše modlitby počas tohto týždňa za šťastlivý návrat z chlapčenského a dievčenského tábora. Všetci sme sa šťastlivo vrátili. Tento týždeň pôjdeme na rodinný tábor a stredoškoláci budú mať trojdňový výlet v Tatrách. Zverujeme všetkých do vašich modlitieb. Vďaka.

 

ČASOPISY

Dávame vám do pozornosti časopis Don Bosco dnes. Nájdete tam informácie o novom hlavnom predstavenom don Ángelovi Fernándezovi Artimem, a aj o našom novom predstavenom na Slovensku Jozefovi Ižoldovi. Tak isto medzi časopismi nájdete aj správy zo saleziánskych misií.

 

 

 

 

 

 

 

Simple Calendar

18. februára 2019
21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019