2. Adventná nedeľa B

 

7.12.2014 

    

LIT. KALENDÁR

8. DECEMBRA: Pondelok. Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Slávnosť a prikázaný sviatok. Sv. omša o 17.15

13. DECEMBRA: Sobota. Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka.

14. DECEMBRA: 3. adventná nedeľa.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu má na starosti upratovanie rod. Martina Friča a Dušana Friča. Vďaka. 

ZBIERKA NA CHARITU

Na zbierke sa vyzbieralo 202,30.-€. Pán Boh zaplať.

SPOLUPRACOVNÍCI STRETNUTIE

         V stredu o 18.00 pozývame spolupracovníkov na stretnutie s komunitou.

MANŽELSKÁ PRÍPRAVA

V stredisku sa bude na jar príprava na manželstvo. Zapísať sa dá vzadu vo vestibule do Vianoc. Stretnutia začnú v januári.

MISIJNÉ KALENDÁRE

Do rodiny si môžete vziať saleziánsky misijný kalendár. Vo vestibule je možné vziať si celý program na advent a Vianoce.

MIKULÁŠ PO OMŠI

Pri východe z kaplnky si zoberte malého Mikuláša. Vďaka za vašu štedrosť. Mikuláš pre deti je po Eucharistii.

ČEČINA

Z minulého týždňa po výrobe vencov nám ostala čečina. Je škoda ju vyhodiť. Ak sa vám hodí do domácnosti, tak je k dispozícii vonku na lavičkách.

MINIŠTRANTI

V sobotu 13.12. o 9.00 stretnú miništranti. Aj tí, ktorí by miništrovať chceli. Budeme spoločne chystať Vianoce. Účasť je nutná.

PREDAJ VIANOČNÝCH OZDÔB VYROBENÝCH DEŤMI Z DETSKÉHO ZBORU MINIMO

Deti z detského zboru MINIMO vám dávajú do pozornosti vianočné ozdoby, ktoré vlastnoručne vyrobili a ponúkajú na predaj za dobrovoľný príspevok. Výťažok z ich predaja poputuje do občianskeho združenia „Maják“, ktorý zastrešuje a pomáha sociálne slabým rodinám. Tento predaj sa uskutoční 14.12. po svätej omši o 9.30 v miestnosti pri čajovni. Budeme sa tešiť, ak podporíte veľkú snahu našich spevákov pomôcť druhým.

OZDOBY

         Budúcu nedeľu sa budú vyrábať vianočné ozdoby.

PLES

         Ples saleziánskej rodiny bude 24.1. Predaj lístkov začne na nový rok.