2. Veľkonočná nedeľa A – Nedeľa Milosrdenstva

 

 

27.4.2014                                                                             

 

LIT. KALENDÁR

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

29. APRÍLA: Utorok. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy. Sviatok.

1. MÁJA: Štvrtok Sv. Jozefa, robotníka. Ľubovoľná spomienka.
Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.  U nás bude adorácia do 21.00.

2. MÁJA: Piatok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

3. MÁJA: Sobota. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Sviatok.

4. MÁJA: 3. veľkonočná nedeľa.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Tomaštíková rod. Stašíková. Vďaka.

 

BOŽÍ HROB

Na udržiavanie božieho hrobu v Jeruzaleme sa vyzbieralo 406,12­.- € a na misie 389,06.-€. Pán Boh zaplať.

 

2%

Do konca apríla je možné darovať 2 alebo 3% stredisku. 3% môže odovzdať každý, kto sa v stredisku zapojil ako dobrovoľník. Je to pre naše spoločné stredisko významná pomoc.

 

PÚŤ NA KOŠICKÝ KARMEL

Dnes sú svätorečení dvaja sv. otcovia – Ján XXIII a Ján Pavol II. V Košiciach máme relikviu Jána Pavla II v kaplnke kláštora sestier Karmelitánok. Preto vám ponúkame možnosť spoločnej púte na Karmel. Od strediska odchádzame peši o 15.00. Začiatok samotnej pobožnosti s uctením jeho relikvie bude v kláštore o 15.45. Pozývame zvlášť mladých.

 

DEŇ RODINY

Budúcu sobotu je v Košiciach na Hlavnej už tradičný deň rodiny. Ste srdečne pozvaní.

 

UBYTOVANIE KREMIENKA

V rámci osláv 5. výročia otvorenia strediska na Troch Hôrkach a 90. rokov príchodu saleziánov na Slovensko, uvítame detský folklórny súbor Kremienok z Bratislavy, ktorý vedú saleziánski spolupracovníci. Hľadáme ochotné rodiny, ktoré by prijali počas troch dní tieto deti do svojej rodiny na nocľah a stravu v termíne od  29. 5. – 1. 6. Ochotné rodiny sa môžu zapísať vo vestibule. Ďakujeme.

 

PODPISY ZA REFERENDUM O RODINE

Biskupi nás žiadajú aby sme podpísali petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny. Petíciu nájdete vzadu vo vestibule ak aj všetky podrobné informácie.