21. nedeľa A  

     

24.8.2014     

 

LIT. KALENDÁR

 

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

27. AUGUSTA: Streda. Sv. Moniky. Spomienka

28. AUGUSTA: Štvrtok. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

29. AUGUSTA: Piatok. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka.

31. AUGUSTA: 22. nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. rod. Kacsmáriková arod. Kakalejčíková. Vďaka.

 

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

         V pondelok začíname prímestský tábor. Prosíme o modlitby.

 

ĎAKOVNÁ PÚŤ V ŠAŠTÍNE

Vo štvrtok odchádzame s mladými na ďakovnú púť Saleziánskej rodiny do Šaštína z príležitosti 90. rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku. Budeme sa tam modliť a ďakovať aj za vás.

 

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

Všetkých animátorov pozývame na prvé organizačné stretnutie v pondelok o 18.00, aby sme dobre pripravili začiatok šk. roku v stredisku.

 

PRIHLÁŠKY DO CVČ

Na stole nájdete prihlášky do nášho centra voľného času. Odovzdaním vzdelávacieho poukazuje značnou mierou podporíte stredisko. Vďaka.