22. nedeľa A  

     

31.8.2014 

 

    

 

LIT. KALENDÁR

3. SEPTEMBRA: Streda, Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

7. SEPTEMBRA: 23. nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Hricková a rod. Štofančíková. Vďaka.

 

TRETIA PRE TRI

Minulú nedeľu sa na energie strediska vyzbieralo 308,55.- € a 120.- € prišlo na účet. Pán Boh zaplať.

 

POĎAKOVANIE ZA LETO

Vďaka Bohu sa toto leto mohlo zorganizovať veľa podujatí pre mladých a rodiny. Dúfame, že to bolo pre ich úžitok a vďaka Bohu bez úrazov. Ďakujeme za vaše modlitby.

 

PRIHLÁŠKY DO CVČ

Na stole nájdete prihlášky do nášho centra voľného času. Odovzdaním vzdelávacieho poukazuje značnou mierou podporíte stredisko. Vďaka.

 

FOLKLÓRNY SÚBOR

Detský saleziánsky folklórny súbor Vás pozýva na konkurz pre deti vo veku od 4 -12 rokov, ktorý sa uskutoční piatok 5.9. a v stredu 10.9. od 15:30 – 17:00 v saleziánskom stredisku Tri Hôrky.

Toto pozvanie zároveň platí aj pre deti, ktoré súbor navštevovali už minulý rok.

Bližsie informácie o podmienkach nájdete na stránke strediska a na výveske.

 

PRVÁ MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA

Tento piatok bude prvá mládežníkca sv. omša o 18.30 v tomto šk.roku. Pozývame mladých.

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA

Tento týždeň sú na duchovných cvičeniach s. Beáta Franeková, Palo Kalata a Palo Boka. Prosíme o modlitby za nich.