23.nedeľa A

 

7.9.2014 

 

LIT. KALENDÁR

  1. SEPTEMBRA: Pondelok. Narodenie Panny Márie.
  2. SEPTEMBRA: Piatok. Najsvätejšieho mena Panny Márie.
  3. SEPTEMBRA: Sobota. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
  4. SEPTEMBRA: 24. nedeľa

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod Szanisloóvá a rod. Kaňuchová. Vďaka.

 

PRIHLÁŠKY DO CVČ

Na stole nájdete prihlášky do nášho centra voľného času. Odovzdaním vzdelávacieho poukazuje značnou mierou podporíte stredisko. Vďaka.

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA MLADÝCH

Tento týždeň sa uskutočnia dva turnusy duchovných cvičení mladých. Prosíme vás o modlitbu za týchto mladých ľudí.

 

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

         Animátorov pozývame na stretnutie v stredu o 18.00.

 

  1. ROKOV PRÍCHODU SALEZIÁNOV

V pondelok 8. septembra uplynie 90 rokov od príchodu prvých saleziánov do Šaštína. Sme vďační Pánovi za milosti, ktoré Slovensku dal aj cez dona Bosca.