26. Nedeľa A

 

28.9.2014 

    

 

LIT. KALENDÁR

         Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

29.SEPTEMBRA: Pondelok. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Sviatok

30. SEPTEMBRA: Utorok. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

1.OKTÓBRA: Streda. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.

2.OKTÓBRA: Štvrtok. Svätých anjelov strážcov. Spomienka.

4.OKTÓBRA: Sobota. Sv. Františka Assiského. Spomienka.

5. OKTÓBRA: 27. nedeľa

 

ZBIERKA RÁDIO LUMEN

         Na rádio Lumen sa v kaplnke vyzbieralo 161,10.- €.

 

UPRATOVANIE

Upratovanie na budúcu sobotu majú na starosť rodina Kubíková a rodina Miklošová. Vďaka.

 

OPEKAČKA

Dnes Materské centrum pozýva na opekačku v stredisku pre rodiny ale sú pozvaní aj mladí. Začíname o 16.00. Oheň je zabezpečený, ostatné podľa osobného výberu a chuti. Pre deti je pripravený program. V prípade nepriaznivého počasia je potrebné si priniesť prezúvky do telocvične. Všetky potrebné informácie sú na výveske.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH

         V stredu bude duchovná obnova pre mladých. Začíname o 18.00 v kaplnke.

 

ODPUST V OBIŠOVCIACH

Tento rok sme zapojení aj my, saleziáni, do odpustu v Obišovciach. Stano Haburčák bude sláviť Eucharistiu v sobotu 4.10 o 18.30 spolu s mladými zo strediska. Po omši budeme viesť Krížovú cestu o 20.00. Ste srdečne pozvaní.

 

DON ŠTEFAN NA UKRAJINE

Tento týždeň odchádza Don Štefan na Ukrajinu na dva týždne pomôcť nášmu bývalému provinciálovi, Gabovi Maníkovi, ktorý sa medzičasom stal provinciálom na Ukrajine. Sprevádzajme oboch v modlitbe.