27. nedeľa A

 

5.10.2014 

LIT. KALENDÁR

7. OKTÓBRA: Utorok. Panny Márie Ružencovej. Spomienka.

12. OKTÓBRA: 28. nedeľa

 

 

ZBIERKA NA ENERGIE

Na energie sa v kaplnke vyzbieralo 405,95 a na účet prišlo 120,-€. Spolu je to 525,95.- €. Vďaka za štedrosť.

 

UPRATOVANIE

Upratovanie na budúcu sobotu majú na starosť rodina Dudykevičová a rod. Palková. Vďaka.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA ŽIEN

24.-26.10 bude duchovná obnova pre ženy v Bijacovciach. Odchádza sa v piatok zo strediska o 17.00 a návrat je v nedeľu o 11.00. Zapísať sa je potrebné vzadu vo vestibule. Počet je obmedzený.

 

PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE K HOKEJBALOVÉMU TURNAJU

Dnes o 18.15 ťa pozývame na pracovné stretnutie k VHT. Pozývame animátorov, mladých, ASC, rodiny, všetkých, ktorí chcú prispieť k zdarnému priebehu tohto podujatia. Začíname vešperami a adoráciou.