29. Nedeľa A

 

19.10.2014 

    

LIT. KALENDÁR

Dnes je misijná nedeľa. V Cirkvi je vyhlásená zbierka na misie.

22. OKTÓBRA: Streda, sv. Ján Pavol II, spomienka. Komunita sestier má sviatok. Je to patrón ich komunity.

26. OKTÓBRA: 30. nedeľa. Budúcu nedeľu bude zbierka na energie strediska. Vďaka.

 

UPRATOVANIE

Upratovanie na budúcu sobotu majú na starosť rod. Humeníková a Nagyová. Vďaka.

 

SPOLUPRACOVNÍCI

V stredu pozývame spolupracovníkov na stretnutie s komunitou. Začíname Eucharistiou o 17.15.