3. Adventná nedeľa B

 

14.12.2014 

                                 

LIT. KALENDÁR

21. DECEMBRA: 4. adventná nedeľa.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu má na starosti upratovanie rod. Krúpová a rod. Hořáková. Vďaka.

 

VIANOČNÉ DUCHOVNÉ OBNOVY

Mladých pozývame v stredu na predvianočnú duchovnú obnovu. Začíname o 18.00.

Dospelých pozývame na duchovnú obnovu budúci pondelok 22.12. o 17.30.

 

PREDAJ VIANOČNÝCH OZDÔB VYROBENÝCH DEŤMI Z DETSKÉHO ZBORU MINIMO

Deti z detského zboru MINIMO vám dávajú do pozornosti vianočné ozdoby, ktoré vlastnoručne vyrobili a ponúkajú na predaj za dobrovoľný príspevok. Výťažok z ich predaja poputuje do občianskeho združenia „Maják“, ktorý zastrešuje a pomáha sociálne slabým rodinám. Tento predaj sa uskutoční dnes po svätej omši o 9.30 v miestnosti pri čajovni.

 

OZDOBY

Dnes sa budú vyrábať vianočné ozdoby.

 

ZMENA ČASU PREDPOLNOČNEJ EUCHARISTIE

Na letáčikoch o Vianociach a Advente sme spravili chybu. Sv. omša 24.12. bude o 15.30.

 

MANŽELSKÁ PRÍPRAVA

V stredisku sa bude na jar príprava na manželstvo. Zapísať sa dá vzadu vo vestibule do Vianoc. Stretnutia začnú v januári.

 

PLES

         Ples saleziánskej rodiny bude 24.1. Predaj lístkov začne na nový rok.