3. nedeľa A

 

26.1.2014                                                                               

 

 

LIT. KALENDÁR

Dnes je posledná nedeľa v januári. Je zbierka na Katolícku univerzitu. Kto chce, môže svoj milodar nechať v sakristii v košíku, ktorý je tam pripravený.

28. JANUÁRA: Utorok. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka

31. JANUÁRA: Piatok. Sv. Jána Bosca, kňaza. Mládežnícka sv. omša bude o 17.30.

2. FEBRUÁRA: 4. nedeľa. Obetovanie Pána. Sviatok. Sv. o 9.30 bude mať p. dekan František Šándor.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Bobáková rod. Hulinová. Vďaka. Je nový zoznam. Stále prosíme nových o zapísanie. Je to konkrétna služba pre všetkých, ktorí sa tu cítime ako doma.

 

TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na podporu našich študentov teológie v kaplnke vyzbieralo 368.-€. Pán Boh zaplať.

 

PLES

22.2. bude ples saleziánskej rodiny v Košiciach. Lístky sa budú predávať po sv. omši o 9.30 v kníhkupectve. Ples bude v spoločenskom pavilóne. Začne sv. omšou v kaplnke o 17.30. Cena je 27.-€. Študenti s preukazom Domky na rok 2014 – 18.-€.

Zároveň môžete priniesť ceny do tomboly. Ide o veci, ktoré sú nové alebo nepoužité a hodné darovania. Môžete ich prinášať do strediska.

 

SVIATOK DON BOSCA

V piatok 31.1. bude mládežnícka sv. omša o 17.30 z dôvodu slávnosti nášho zakladateľa. V nedeľu 2.2 bude mať sv. omšu o 9.30 u nás v kaplnke pán dekan František Šándor. Popoludní bude už tradičná Don Bosco show o 16.00 v SOŠ automobilová. Rodiny a spolupracovníkov chceme poprosiť o koláče, alebo slané pečivo pre účinkujúcich, ktoré stačí doniesť pred predstavením do sály. Ďakujeme.

 

VÝZVA OTCA PROVINCIÁLA

Bratia a sestry,

zrejme ste v posledných týždňoch zachytili informácie o kríze v Južnom Sudáne.

Viac ako 1 000 ľudí už prišlo o život a odhaduje sa, že 350 tisíc ľudí je na úteku.

Priamo v centre diania sú aj naše saleziánske domy, ktoré doteraz prichýlili 400-500 rodín a ďalšie ešte prichádzajú. Saleziáni v Južnom Sudáne sa na nás obrátili s prosbu o finančnú pomoc na nákup liekov, potravín, prikrývok a ďalšieho nevyhnutného materiálu.

Rozhodli sme sa zareagovať na túto krízovú situáciu. Iniciatívu prebrala naša rozvojová organizácia SAVIO a spoločne aj s ďalšími organizáciami sme vyhlásili verejnú zbierku na podporu humanitárnej pomoci pre Južný Sudán.

Obraciam sa na vás s prosbou, aby ste sa aj vy, ak vám to vaša finančná situácia dovoľuje, zapojili do tejto iniciatívy na pomoc tým, ktorí sú momentálne vo veľkej núdzi.

Môžete tak urobiť prevodom na účet, ktorý nájdete na kartičkách pri východe z vestibulu, alebo cez webové stránky: www.terazvsudane.sk, www.savio.sk, www.saleziani.sk.

Karol Maník, provinciál

 

POLROČNÉ HODNOTENIE

Blíži sa polrok. Radi by sme chceli zhodnotiť to, čo sa za tých pár mesiacov udialo. Ak máte k životu v stredisku, alebo ku komunite bratov a sestier nejaké užitočné postrehy, môžete nám ich napísať na mailovú adresu, ktorú nájdete na našej stránke, alebo priamo nám. Vďaka.

 

DETSKÝ ZBOR

Rodičov detí z detského zboru prosíme, aby prišli do hudobky hneď po omši na krátke organizačné stretnutie.