30. nedeľa A

 

26.10.2014 

    

LIT. KALENDÁR

Dnes je zbierka na energie strediska. Priebežný stav si môžete pozrieť na výveskách. Pán Boh zaplať.

 

28.OKTÓBRA, Utorok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok;

29. OKTÓBRA, Streda: Bl. Michala Ruu, spomienka, prvý nástupca Don Bosca;

1.NOVEMBRA, Sobota: Všetkých svätých, slávnosť. Prikázaný sviatok. U nás v kaplnke budú sv. omše ako v nedeľu. (7.30, 9.30);

  1. NOVEMBRA, 31. Nedeľa, Spomienka na všetkých verných zosnulých;

 

ODPUSTKY

1, Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (Všetkých svätých) až do polnoci určeného dňa (Spomienka všetkých verných zosnulých).

 

2, Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

ZBIERKA NA MISIE

Na misie sa v kaplnke vyzbieralo 410,20.-€. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Upratovanie na budúcu sobotu majú na starosť rod. Ihnátová a rod. Dvorčáková. Vďaka.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH

V stredu pozývame mladých na duchovnú obnovu. Začíname o 18.00 v kaplnke.

 

JESENNÝ VÝLET

Vo štvrtok pozývame mladých (od 8. ročníka a st.) na jesenný výlet do Slovenského raja na Kláštorisko. Stretávame sa ráno na železničnej stanici o 7:50 hod. Podrobné informácie nájdete na stránke.

 

CELOSLOVENSKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

O dva týždne sa u nás v stredisku uskutoční už tradičný celoslovenský hokejbalový turnaj VHT. Prosíme vás o podporu a pomoc. Viacerí ste už boli oslovení a spoločne vás chceme poprosiť hlavne o pomoc pri upratovaní školy po turnaji v nedeľu poobede o 14:00 hod., na hodinku, keď nás bude dosť. Zároveň mladým pripomíname, že mládežnícka sv. omša v piatok 7.11. bude o 19:00 hod.

 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV

Mužov pozývame na duchovnú obnovu, ktorá bude 21.-23. novembra 2014 v Bijacovciach. Je potrebné sa zapísať vzadu vo vestibule.

 

KOŠICKÁ MODLITBOVÁ VIGÍLIA ZA OBETE POTRATOV

Modlitbová vigília za život sa bude konať vo štvrtok 6.novembra 2014 pri Starej nemocnici. Od 8:00 hod. sa začne modlitbová reťaz. Program vyvrcholí sv. omšou za život v Kostole Kráľovnej pokoja na Juhu o 18:00.

 

NOVÁ PREDSTAVENÁ SESTIER SALEZIÁNOK

V piatok sestry v Ríme na ich generálnej kapitule potvrdili v službe generálnej matky sestru Yvonne.