32. nedeľa

 

9.11.2014 

    

 

 

LIT. KALENDÁR

10. NOVEMBRA: Pondelok. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

11. NOVEMBRA: Utorok. Sv. Martina z Tours, biskupa. Spomienka.

12.NOVEMBRA: Streda. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Spomienka.

16.NOVEMBRA: 33. nedeľa. Na budúcu nedeľu otec arcibiskup vyhlásil zbierku na katedrálu.

 

UPRATOVANIE A BRIGÁDA

V sobotu upratovanie odpadá, lebo je brigáda. Budeme hrabať lístie, opravovať technické závady spôsobené opotrebovaním v dome a umývať okná. Zároveň vás pozývame aj na obed. Brigáda je pre mužov, ženy a mladých. Vďaka.

 

NOVÝ ZOZNAM NA SOBOTNÉ UPRATOVANIA

Je nový zoznam na sobotné upratovania. Je tu v kaplnke aj viac nových rodín. Zvážte, či vám okolnosti rodinného života dovoľujú prísť aj takto poslúžiť iným.

CELOSLOVENSKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

Chceme vás poprosiť hlavne o pomoc pri upratovaní školy a strediska po turnaji dnes o 14.00.

Ďakujeme aj za koláče a akúkoľvek pomoc vám, ktorí ste sa zapojili do organizovania tohto turnaja, ktorý má, aj vďaka nasadeniu mladých a rodín, veľmi dobré ohlasy medzi saleziánskymi strediskami na Slovensku.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV

Mužov pozývame na duchovnú obnovu, ktorá bude 21.-23. novembra 2014 v Bijacovciach. Je potrebné sa zapísať vzadu vo vestibule.

 

VYSTÚPENIE CHLAPČENSKÉHO ZBORU

Chlapčenský zbor bude vystupovať v rámci festivalu sakrálneho umenia vo štvrtok 13.11.2014 o 17.00 v nákupnom centre Optima. Srdečne vás pozývame.

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE DIEVČATÁ

Budúci víkend odchádza skupina dievčat na duchovné cvičenia do Bijacoviec. Prosíme vás o modlitbu za ne.

 

DO KOMUNITA

Zajtra máme duchovnú obnovu komunita bratov a sestier. Spomeňte si na nás.

 

STRETNUTIE S ASC

Spolupracovníkov pozývame na stretnutie s komunitou v stredu. Začneme slávením Eucharistie o 17.15.