34. nedeľa A – nedeľa Krista Kráľa

23.11.2014 

                               

LIT. KALENDÁR

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

24. NOVEMBRA: Pondelok. Sv. Ondreja Dung- -Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov.

30. NOVEMBRA: 1. adventná nedeľa. Pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence.

Na túto nedeľu je vyhlásená zbierka na charitu.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu má na starosti upratovanie rod Salokyová, rod. Fiasová, a rod. Kováčová. Vďaka.

 

ZBIERKA NA DÓM SV. ALŽBETY

Na zbierke sa vyzbieralo 73,20.- €.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN

         V stredu bude duchovná obnova pre manželov. Začíname o 18.00 v kaplnke.

 

ADVENTNÉ DOPOLUDNIE

Budúcu nedeľu po sv. omši o 9.30 sa budú v stredisku vyrábať adventné vence. Počas dopoludnia ich budeme aj požehnávať.

 

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Budúcu nedeľu začína rok Zasväteného života, ktorý výhlási sv. otec František. Prosíme vás o intenzívne modlitby za všetkých rehoľníkov a rehoľníčky.