4. Adventná nedeľa

 

21.12.2014 

    

 

 

 

 

LIT. KALENDÁR 

24.DECEMBRA: Streda večer: Narodenie Pána. Slávnosť. Eucharistia pre rodiny s deťmi bude o 15.30 a potom polnočná.

25.DECEMBRA: Štvrtok Narodenie Pána. Slávnosť. Sv. omše budú ako v nedeľu.

26.DECEMBRA: Piatok. Sv. Štefana, prvého mučeníka. Sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu.

27.DECEMBRA: Sobota. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu.

28.DECEMBRA: Prvá nedeľa po Narodení Pána. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Sviatok. Pri sv. omši bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín.

V tomto mesiaci sme nevyhlasovali zbierku na energie. Je to mesiac, kedy majú rodiny zvýšené výdavky, tak sme nechceli zaťažovať váš rodinný rozpočet. Pán Boh zaplať za všetku vašu štedrosť.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu má na starosti upratovanie rod. Snopku Vladimíra a Snopku Jána. Vďaka.

 

VIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

Dospelých pozývame na duchovnú obnovu v pondelok 22.12. o 17.30. Záver bude o 20.00 slávením Eucharistie.

 

PREDAJ VIANOČNÝCH OZDÔB VYROBENÝCH DEŤMI Z DETSKÉHO ZBORU MINIMO

Deti z detského zboru MiNiMo vyzbierali za predaj ich výrobkov 165,21.-€. Prostriedky poputujú do občianskeho združenia Maják nádeje. Pán Boh zaplať.

 

VIANOČNÁ VEČERA PRE RODINY V HMOTNEJ NÚDZI

V spolupráci s Majákom nádeje bude dnes v stredisku vianočná večera pre rodiny v hmotnej núdzi.

 

ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA

Na Štefana bude v stredisku Štefanská zábava. Začíname o 19.00. Je vyhradená pre mladých od 9. ročníka a pre manželov a dospelých.

 

MANŽELSKÁ PRÍPRAVA

V stredisku sa bude na jar príprava na manželstvo. Zapísať sa dá vzadu vo vestibule do Vianoc. Stretnutia začnú v januári.

 

PLES

         Ples saleziánskej rodiny bude 24.1. Predaj lístkov začne na nový rok.