4.pôstna nedeľa A


30.3.2014 

                                    ­                                                            

LIT. KALENDÁR

2. APRÍLA: Streda, sv. Františka z Paoly, pustovníka, Spomienka. Je aj výročný deň smrti blahoslaveného Jána Pavla II.

3. APRÍLA: 
Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. U nás bude adorácia do 21.00.

4. APRÍLA: Piatok, sv. Izidora, biskupa a uči­teľa Cirkvi, Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.

5. APRÍLA: Sobota. sv. Vincenta Ferrera, kňaza. spomienka
Od soboty 
zostanú kríže zahalené až do konca slávenia utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok.

6. APRÍLA: 5. pôstna nedeľa.

 

ZBIERKA NA ENERGIE

Minulú nedeľu sa v kaplnke vyzbieralo 330,91 .-€. a na účet prišlo 50.-€. Spolu je to 380,91,-€. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratuje rod. Hricková a rod. Štofančíková. Vďaka.

 

KRÍŽOVÉ CESTY

O 14.30 vás pozývame na krížovú cestu na Kalváriu. V našej kaplnke sa krížová cesta modlí vo štvrtok po sv omši.

 

NÁCVIK SPEVU NA VEĽKÚ NOC

Budúcu nedeľu po omši bude skúška spevu na Veľkú noc. Pozývame všetkých, ktorí sa chcete zapojiť do spevu a hudby počas veľkej noci. Pozývame aj mladých aj dospelých, slobodných aj manželov. Spev počas slávenia veľkej noci je veľmi dôležitou súčasťou sviatkov.

 

 

NOVÝ HLAVNÝ PREDSTAVENÝ

Tento týždeň v Ríme zvolili nového hlavného predstaveného saleziánov Don Bosca. Je ním don Ángel Fernández Artime, doteraz provinciál z Argentíny.

Don Ángel Fernandéz Artime má 53 rokov a narodil sa v Španielsku. Spomeňme si na neho v modlitbe a vyprosme mu potrebné milosti.