5.pôstna nedeľa A

 

 

6.4.2014

 

 

LIT. KALENDÁR

 

7. APRÍLA: Pondelok. Spomienka na sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza,

11. APRÍLA: Piatok.
Spomienka na sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

13. APRÍLA: Kvetná nedeľa,

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratuje rod.Micheľová a rod. Petra Deča. Vďaka.

 

KRÍŽOVÉ CESTY

Každú nedeľu vás pozývame na krížovú cestu na Kalváriu. Začiatok je o 14.30.

Tiež vám chceme dať do pozornosti Živú – “hranú” krížovú cestu, ktorá sa uskutoční na sídlisku Luník IX – 13.4.2014 o 15:00. Ide o sprítomnenie Ježišovej bolesti a utrpenia 60-timi hercami z Prešova – Nižnej Šebastovej.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRED VEĽKOU NOCOU

V našom stredisku budú pred Veľkou nocou dve duchovné obnovy. V piatok mládežnícka 11.4 o 18.30. Sv. omša bude o 20.00. Pre dospelých a manželov bude obnova v pondelok 14.4. o 17.30. Sv. omša bude o 20.00.

V stredisku nebude špeciálne veľkonočné spovedanie. Spovedať budeme počas sv. omší a počas týchto dvoch obnov. Vtedy tu budú viacerí kňazi. Nenechávajme si sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu.

 

MINIŠTRANSKÉ ŠATY

Počas týždňa by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri vypraní miništranských šiat, aby boli na Veľkú noc pripravené. Vďaka.

 

PROGRAM VEĽKEJ NOCI

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

9.30 – sv. omša svätenia olejov v Dóme sv. Alžbety

17:15 – sv. omša

 

VEĽKÝ PIATOK

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke – pozývame hlavne mladých

15:00 – obrady

19.30 – krížová cesta s otcom arcibiskupom Boberom na Kalvárii – pozývame aj mladých

 

BIELA SOBOTA

8.00 – ranné chvály a posvätné čítanie v kaplnke – pozývame hlavne mladých

9:00 – 19:00 – celodenná poklona krížu

16:00 – požehnanie jedál

20:00 – slávenie vigílie a po nej občerstvenie v čajovni

 

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30 – sv. omša a požehnanie jedál

9.30 – sv. omša a požehnanie jedál

 

SKÚŠKA SPEVU

Pozývame vás zapojiť sa do spevu počas veľkonočného trojdnia. Nácvik bude po sv. omši.

 

 

 

 

 

 

 

Simple Calendar

17. februára 2019
18. februára 2019
21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019