5. Veľkonočná nedeľa A

 

     18.5.2014                                            

LIT. KALENDÁR

22. MÁJA: Štvrtok: Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky. Ľubovoľná spomienka

24. MÁJA: Sobota, Slávnosť Panny Márie Pomocnice.

25. MÁJA: 6. veľkonočná nedeľa. O 9.30 Budeme mať slávnostnú sv. omšu. Oslávime sviatok Panny Márie Pomocnice – patrónky našej kaplnky. Sv. omšu príde sláviť nový otec provinciál Jozef Ižold. Zároveň bude počas omše požehnanie pre čakajúce mamičky. Budúcu nedeľu je aj zbierka na energie. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Dudykevičová a rod. Palková. Vďaka.

DUCHOVNÁ OBNOVA MLADÝCH

V stredu 21.5 o 18.00 bude duchovná obnova pre mladých. Pozývame mladých pripraviť sa na slávnosť Panny Márie Pomocnice.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Tradičný deň otvorených dverí bude tento rok v stredisku 31.5 a 1.6. V sobotu 31.5 o 17.00 večer si pripomenieme 90 rokov príchodu saleziánov na Slovensko a 5 rokov od otvorenia strediska spoločným vystúpením Kalvarčana, Kalvarčeka, tanečníkov z Luníka IX a folklórneho súboru Kremienok z Bratislavy v SOU automobilové a v nedeľu poobede o 15.30 bohatým programom tu v stredisku. Všetci ste srdečne pozvaní.

TÁBORY

Vzadu nájdete prihlášky na všetky letné tábory: chlapčenský, dievčenský, rodinný a denný.

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019