6. Veľkonočná nedeľa A

 

 

     25.5.2014                                            

LIT. KALENDÁR

Dnes je zbierka na energie Tretia pre Tri. Pán Boh zaplať.

26. MÁJA: Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli. Sv. Filipa Neriho, kňaza. Spomienka.

29. MÁJA: Štvrtok. Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude ako zvyčajne o 17.15. Adorácia nebude.

1. JÚNA: 7. veľkonočná nedeľa. Je vyhlásená zbierka na katolícke masmédiá.

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod. Kertésová a rod. Lakatošová. Vďaka.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Budúci víkend vás pozývame:

V sobootu 31.5. na spoločné vystúpenie Kalvarčana, Kalvarčeka a folklórneho súboru Kremienok z Bratislavy o 17.00 v SOU automobilové.

V nedeľu 1.6 na deň otvorených dverí. Bohatý program začne o 15.30 v stredisku.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Je to oslava 90 rokov príchodu saleziánov na Slovensko a 5 rokov otvorenia strediska.

TÁBORY

Vzadu nájdete prihlášky na všetky letné tábory: chlapčenský, dievčenský, rodinný a denný.

BRIGÁDA

Pre nepriazeň počasia sme preložili brigádu na 7.6. o 9.00. Stačí prísť aj na hodinu. O obed je postarané. Vďaka za ochotu.

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019