7. Veľkonočná nedeľa A

 

 

     1.6.2014                                              

 

 

 

LIT. KALENDÁR

Dnes je vyhlásená zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať.

3. JÚNA: Utorok. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

5. JÚNA: Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. U nás bude adorácia do 21.00.

8. JÚNA: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého..
Skončilo sa Veľkonočné obdobie.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu bude brigáda a tak upratovanie nebude. Vďaka.

 

TRETIA PRE TRI

Minulú nedeľu sa na energie pre stredisko vyzbieralo 418,55 € a na účet prišlo 120€. Spolu je to 538,55,-€. Vďaka. Zvonček za mesiac máj bol v kaplnke 894.-€. Pán Boh zaplať.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dnes je deň otvorených dverí. Bohatý program začne o 15.30 v stredisku.

Všetci ste srdečne pozvaní. V prípade zlého počasia sa program presunie do telocvične.

 

TÁBORY

Vzadu nájdete prihlášky na všetky letné tábory: chlapčenský, dievčenský, rodinný a denný.

 

BRIGÁDA

Pre nepriazeň počasia sme preložili brigádu na 7.6. o 9.00. Stačí prísť aj na hodinu. O obed je postarané. Vďaka za ochotu.

 

LUMEN

Takmer 50 mladých odchádza na festival Lumen do Trnavy. Modlime sa za nich.

 

GYMNÁZIUM

Gymnázium sv. Edity Steinovej vypisuje 2. kolo prijímacích pohovorov. Do 8-ročného odboru s bilingválnym zameraním  je možné z 5. ročníka ZŠ prijať 7 uchádzačov. Prihlášku je potrebné podať na riaditeľstvo Gymnázia sv. Edity Steinovej do 10.6.2014.

V 5-ročnom bilingválnom odbore sa otvárajú 3 triedy, z 8. a 9. ročníka je možné prijať 6 uchádzačov.

 

CUKRÍKY

Dnes je deň detí a po sv. omši pri východe si môžete vziať malú spomienku na tento sviatok.

 

SPEV

Budúcu nedeľu je zoslanie Ducha svätého. Pozývame spevákov, čo spievali na Veľkú noc, aby prišli sprevádzať liturgiu. Vďaka.

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019