Advent na Troch hôrkach

30.11. – 1. Adventná nedeľa

7.30hod. – Eucharistia
9.30 hod. – Rodinná Eucharistia
10.30 hod. – Tvorivé adventné dopoludnie,  výroba adventných vencov s požehnaním.

5.12. – piatok
18:30 Mládežnícka sv. omša, pri ktorej zloží prísľuby saleziána spolupracovníka animátor Janko Marcin

7.12. – 2. Adventná nedeľa
7.30hod. – Eucharistia
9.30 hod. – Rodinná Eucharistia
10.30 hod. – Odovzdanie posolstva sv. Mikuláša deťom, rodinám

8.12. – Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie,
17.15 hod. – Eucharistia

14. 12.– 3. Adventná nedeľa
7.30hod. – Eucharistia
9.30 hod. – Rodinná Eucharistia

17. 12. – Duch. obnova mladých, 18.00 hod.
Program: úvaha so zamyslením, ústranie, adorácia, sv. spovede, sv. omša, požehnanie

21.12. – 4. Adventná nedeľa,
Vianočná večera – pre rodiny v ťažšej životnej situácii v spolupráci s Majákom nádeje

22.12. – Duchovná obnova pre dospelých, 17.30 hod.
Program: úvaha so zamyslením, ústranie, adorácia, sv. spoveď, sv. omša, požehnanie