Dievčatá sa duchovne obnovili

Vo štvrtok 8.5.2014 sme sa pod skúseným vedením sr. Bei Franekovej FMA a Pala Boku SDB vydali na duchovné cvičenia do Bijacoviec. Inak poriadne upršaný deń sa tu zmenil na začiatok plný očakávaní a krásne slnečné počasie, ktoré nasledovalo predpovedalo vyjasnenie v duši, ku ktorému sme mali počas týchto dní dospieť. A v duchu ticha, modlitieb, prednášok a krátkych výletov sme takto strávili aj nasledujúce dni. V nedeľu ráno sme sa za rovnakého daždivého počasia vydali naspäť domov, vnútorne obnovení a plní silných myšlienok.
Ďakujeme našim kuchárkam Nike a Miške, vďaka ktorým nám na stole jedlo nikdy nechýbalo. Taktiež aj Bei a Palovi, ktorí sa starali o náš duchovný pokrm. A nakoniec aj všetkým ostatným, že takisto prispeli k spoločnému dobru.
(dievčatá z 3H)

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019