DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV

V saleziánskom stredisku na Troch hôrkach je viac ako sedem statočných. Skupina mužov a otcov sa utiahla do samoty a ponorila do prítomnosti Boha Otca, aby sa v tejto jeho blízkosti aj oni  našli ako otcovia.

Vďaka Bohu za všetko.