DUCHOVNÉ CVIČENIA DIEVČAT

Dievčatá z nášho strediska sa na pár dní stiahli do ústrania z hluku aj nášho  strediska, aby nám dali svojím rozhodnutím najavo, že veríme hlavne činnosti Ducha. Hlavne v našich osobných životoch a aj v živote Cirkvi.

Veľkodušne darovali čas preto, aby svoj život videli v Bohu a Boha vo svojich životoch.

Starali sa o ne naše sestry Anna a Ľubica, náš spolubrat Stano a dve vychytené kuchárky: Miška a Lívia.