Duchovné cvičenia mladých vysokoškolákov

Pre sedemnástich mladých sa dni od 7. – 11.9.2014 stali časom stíšenia a modlitby. Tohtoročné duchovné cvičenia vysokoškolákov sa uskutočnili v Hradisku, neďaleko Terne.

Tento čas milosti sme strávili v tichu, pokoji a v krásnom prostredí. Počas stíšenia sme rozjímali nad Božím slovom, v skrytosti a ústraní sme hľadali Jeho prítomnosť. Pokojné spoločné stravovanie bolo spríjemnené počúvaním prednášok teológa a jezuitu Tomáša Špidlíka. Pri obnove krstných sľubov v posledný večer sme si pripomenuli vlastný krst a zamysleli sme sa nad jeho dôležitosťou.

Počas cvičení nás obohacujúcimi prednáškami sprevádzali – don Pavol Boka SDB, sestra Beáta Franeková FMA a koadjútor Pavol Kalata. Veľká vďaka patrí všetkým spomenutým koordinátorom, taktiež aj tete Rychnavskej, ktorá nás počas celých cvičení rozmaznávala dobrotami.

dc_mladi2

 

 

2. turnus duchovných cvičení mladých sa uskutočnil v dňoch od 11. – 15.9.2014, taktiež v Hradisku. 15 ďalších mladých pokračovalo v atmosfére stíšenia a modlitby s Božím slovom. Popri duchovnom sprevádzaní don Pavla Boku SDB a sestry Beáty Franekovej FMA sa o varenie postarali dvaja mladí vysokoškoláci Seki a Robo.

dc_mladi2-s