Krst Krista Pána A

 

12.1.2014                                                                             

 

LIT. KALENDÁR

17. JANUÁRA: Piatok 1. týždňa. Sv. Antona, opáta. Spomienka.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

19. JANUÁRA: Druhá nedeľa v Cezročnom období.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratujú rod.Ihnátová rod. Dvorčáková. Vďaka.

 

NOVÝ PROVINCIÁL

Saleziáni dona Bosca na Slovensku majú nového provinciála. Je ním PhLic. Jozef Ižold. Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez ho vymenoval na základe oboznámenia sa s mienkou spolubratov slovenskej provincie a po hlasovaní svojej rady.

Don Jozef Ižold oslávi 30. januára 50 rokov, je 13 rokov kňazom. Do úradu nastúpi v júni, keď skončí svoj šesťročný mandát doterajší provinciál don Karol Maník. Slovenská provincia má aktuálne 212 spolubratov, ktorí pôsobia v 18 mestách Slovenska. Do slovenskej provincie patria aj dve komunity v Rusku a jedna v Azerbajdžane.

DO RODÍN

V stredu 15.1. pozývame manželské páry na duchovnú obnovu. Začíname o 18.00 v kaplnke.

TRETIA PRE TRI

Minulý rok sa nám spoločne podarilo splatiť dlh za stredisko. Viacerí ste nám navrhovali pokračovať v mesačných zbierkach na energie strediska. Preto od nového roka by sme chceli opäť tretiu nedeľu v mesiaci venovať Trom hôrkam. Budúcu nedeľu bude teda prvý krát zbierka. V komunite sme sa ale rozhodli, že by sme chceli túto prvú splátku venovať na zaplatenie časti nákladov spojených s teologickými štúdiami nášho asistenta Miša Cedza, ktorý tu dva a pol roka pracoval medzi nami. Našej slovenskej provincii to veľmi pomôže, keďže sa nachádza vo veľkých finančných ťažkostiach. Pán Boh zaplať.

 

TRÉNING DETSKÉHO ĽUDOVÉHO SÚBORU

Prvý novoročný tréning detského ľudového súboru sa uskutoční 15.1.2014 v stredu v riadnom čase o 16:00.

 

PLES

22.2. bude ples saleziánskej rodiny v Košiciach. Lístky sa budú predávať po sv. omšiach v kníhkupectve. Ples bude v spoločenskom pavilóne. Začne sv. omšou tu v kaplnke o 17.30.

 

KURZY O RODIČOVSTVE

Inštitút rodiny v Košiciach organizuje od 4. februára 2014 o 18:30hod

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov pozostávajúci z 5-tich utorkových stretnutí zameraných na výchovu detí v rodine. Viac informácií na výveske vzadu.

 

ZÁPIS DO ZŠ CYRILA A METODA

Na výveske nájdete informácie k zápisu do prvého ročníka na ZŠ Cyrila a Metoda.

 

NÁCVIK DETSKÉHO ZBORU MINIMO

Po sv.omši 9:30 bude prvá hudobná skúška v Novom roku v hudobnej miestnosti.