Nedeľa zoslania Ducha Svätého A

 

 

     8.6.2014                                    

 

 

 

LIT. KALENDÁR

11. JÚNA: Streda. Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka

13. JÚNA: Piatok. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

15. JÚNA: 11. nedeľa v Cezročnom období. Najsvätejšej Trojice. Slávnosť.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu upratuje rodina Humeníková a Nagyová. Vďaka.

 

ZBIERKA NA MASMÉDIÁ

Zbierka na masédia bola 100,52.-€. Pán Boh zaplať.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Ďakujeme všetkým, ktorí ste munilý týždeň prispeli k oslavám 5. výročia a aj pri Dni otvorených dverí.

 

BRIGÁDA

Chceme sa veľmi poďakovať tím, ktorí prišli na brigádu. Spravili službu nám všetkým, ktorí tu prichádzame. Vďaka.

 

TÁBORY

Vzadu nájdete prihlášky na všetky letné tábory: chlapčenský, dievčenský a denný.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MANŽELOV

V stredu 11.6. je posledná duchovná obnova pre manželov. Začiatok je o 18.00 v kaplnke.

 

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019