Pohľad späť na rok 2013

V tomto stredisku vnímame, že nás Boh pozýva svedectvom komunitného zasväteného života vytvárať jednotu v saleziánskej rodine a takto spolu so sestrami a saleziánmi spolupracovníkmi  darovať život predovšetkým mladým, ale aj rodinám a všetkým, ktorí prichádzajú do nášho strediska. Mladých  sprevádzame cestou výchovy a viery v duchu Dona Bosca, aby objavili svoje povolanie, do ktorého ich pozýva Boh.

KOMUNITA

V tomto roku sa udiali tieto zmeny v našej komunite. Na štúdia do Turína odišiel asistent Michal Cedzo. V komunite tento rok žil aj Daniel Hric. V auguste do komunity prišiel Rudo Kopinec.

V auguste vznikla aj nová komunita sestier. Prišli dve nové sestry. Ľubica Mervová a Anna Bartošová. Obe sú zamestnané na Gymnáziu Edity Steinovej. Sestra Bea, predstavená, je zamestnaná v stredisku. Sestry kúpili byt v našom susedstve, a tak sú ako komunita so strediskom prepojené.

STREDISKO

Hlavnou činnosťou strediska sú stretká. Tento rok je v stredisku:

– 9 chlapčenských stretiek

– 9 dievčenských stretiek

– 4 mládežnícké stretká

– 7 manželských stretiek

– 12 krúžkov

Spoločne sa v malých skupinách, tzv. stretkách, týždenne stretá približne 300 ľudí.

Do poobedňajšej herne, ktorá je otvorená každé popoludnie, okrem pondelka, prichádza priemerne 50 detí.

Pravidelne mesačne pripravujeme duchovné obnovy pre chlapcov, dievčatá, mladých a manželov. Tak isto aj viaceré turnusy duchovných cvičení.

Počas roka sa udiali aj tieto väčšie podujatia. Hlavnou udalosťou bola návšteva relikvií Don Bosca v stredisku. Deň otvorených dverí bol príležitosťou prezentovať naše dielo aj pre okolie. Pre animátorov sme zorganizovali viaceré školenia. Uskutočnilo sa aj viacero táborov: chlapčenský, dievčenský, stredoškolský, prímestský a rodinný. Kalvarčan bol na svojom vystúpení vo Švajčiarsku. Oslávili sme 5. výročie založenia Kalvarčanu a prvé vystúpenie detského folklórneho súboru a založili sme detský zbor Minimo. Pre viaceré saleziánske strediská sme zorganizovali Vianočný hokejbalový turnaj. Pred pôstom sme prežili pekný ples, na ktorom nás bolo viac ako 250.  Pôst, Veľká noc, Advent a aj Vianoce boli prežité pri vysluhovaní sviatosti zmierenia a pri pekne pripravených liturgiách.

EKONOMIKA

Vďaka vašej pomoci sme tento rok splatili dlh za stredisko. Finančný prehľad ponúkame v prehľadnej tabuľke.

ZA VŠETKO DOBRODENIE ZO SRDCA ĎAKUJEME DOBRÉMU BOHU A VÁM, NAŠIM DOBRODINCOM.

Príjmy 2013
zvonček 11 774 €
milodary od
veriacich
6 000 €
príspevky za
prenájom telocvične
4 580 €
intencie 3 405 €
spolu 25 759 €
Výdaje 2013
pohonné hmoty (2
autá)
4 300 €
spotr. materiál
(bežná údržba okolo domu)
3 700 €
hmotný inv. maj.
(nábytok, ozvučenie, snežná fréza…)
2 475 €
bohosluž.
náklady, knihy, kvety v kaplnke
2 300 €
energie (Centrum
voľného času platí za energie 9800 €)
2 200 €
príspevky
darované ľuďom
2 200 €
autá – opravy,
vybavenie, poistenie
2 000 €
príspevky
sestrám saleziánkam
2 000 €
služby – kom.
odpad, opravy
1 790 €
príspevok za
chatu Borda
1 000 €
príspevok
provincii na formáciu
840 €
poistenie budovy 660 €
príspevok na
baziliku v Turíne
300 €
spolu 25 765 €
Zbierky – odovzdané
vyhlasované
zbierky pre diecézu
1 516,00 €
Tretia pre 3h
V roku 2013 sa
vyzbieralo
6 388,51 €
Dlh provincii
sa splatil

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019