Tehlička pre deti ulice 2014

Aj počas tohtoročného pôstného obdobia v našom stredisku prebieha aktivita s názvom Tehlička pre deti ulice. Tehlička je od roku 2006 pravidelná celoslovenská verejná zbierka občianskeho združenia SAVIO. Cieľom Tehličky je každoročne vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových projektov, informovať a vzdelávať o živote   v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti, a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme.

O čo sa snažíme?

Cez pôstne obdobie vás pozývame zrieknuť sa niečoho, kde trávime čas a venovať ho iným formou služby deťom a mladým, podporiť darom verejnú zbierku na saleziánske centrum s názvom Kala-Kala, ktoré sa venuje mladým.

Aj týmto podujatím vám chceme pomôcť k lepšiemu prežitiu pôstu spolu s vašimi deťmi a mladými. Prostredníctvom verejnej zbierky chceme poukázať na podmienky ulice, v ktorých mnohé deti v ich veku žijú a  na to, že aj vďaka Vašej pomoci sa život týchto detí môže zmeniť.“

Finančná podpora:

Prevodom či vkladom na účet verejnej zbierky 26 20 85 26 41 / 1100 Tatra Banka. Zaslaním SMS v hodnote 2 € v tvare DMS TEHLICKA na číslo 877

 

Stránka projektu: www.tehlicka.sk