Tvoríme komunitu

V apríli sme v stredisku začali realizovať projekt pre  „Tvoríme komunitu“. Projektom chceme  reagovať na potreby mladých rodín na sídlisku prežívať svoj život v širšom spoločenstve rodín a aktívne sa začleniť do života komunity.

Súčasťou projektových aktivít je ponuka činnosti materského centra Obláčik. V mesiaci apríl a máj okrem pravidelných aktivít (angličtina pre detičky, tvorivá dieľňa, Spievankovo, herňa) dobrovoľníčky z MC pripravili loptové športové dopoludnie, prednášky o rodičovstve detí do 10 r., diskusný klub na tému: Nosenie  babysatiek, ergonosicov a mnohé ďalšie.

K ďalším projektovým aktivitám patrí nedeľná rodinná čajovňa, kde sa majú možnosť každú nedeľu stretnúť rodiny pri káve, čaji. Deti využívajú tento čas predovšetkým v strediskovej herni a na ihriskách.

Víkendová komunitná brigáda v stredisku mala byť ďalšou aktivitou komunity, no počasie rozhodlo za nás a snáď sa podarí nájsť iný vhodný termín.

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na aktivitách, ktoré sa budú konať v blízkej dobe. Medzi najvýznamnejšie patrí Summerday na prelome mája a júna. Tešíme sa na Vás.

 

Aktivity sa konajú aj vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou /www.karpatskanadacia.sk/.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019