Vianoce 2014

vianoce 2014 3h

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. (Jn 1,4)
Za vašu priazeň, modlitby, obety a podporu Vám ďakujú saleziáni, saleziánky a spolupracovníci.

2014 Tri hôrky Košice