Vianoce v stredisku

24.12. – Rodinná „polnočná“ Eucharistia 15.30

24.12. – Polnočná Eucharistia

25.12. – Eucharistie 7.30 a 9.30

25.12. – Anjelské vianoce – jasličková pobožnosť detského zboru o 11.00

26.12. – Eucharistie 7.30 a 9.30

26.12. – Štefanská zábava 19.00 (od 9. ročníka – nie s deťmi)

28.12. – Nedeľa sv. rodiny – obnova manželských sľubov počas Eucharistie

29.12. – Výlet pre mladých:

Pozývame chlapcov a dievčatá (ôsmaci a starší) na výlet do Slovenského raja a to dňa 29. 12. (pondelok). Prihlásiť sa dá: zapísaním sa na nástenke vo vestibule, alebo osobne don Grzechynkovi. Termín prihlásenia je do 26. 12. 2014. Trasa bude realizovaná podľa počtu prihlásených.

31.12. – ďakovná Eucharistia 17.15

Silvester pre mladých v stredisku

1.1. – Slávnosť Bohorodičky – Eucharistie 7.30, 9.30 a 16.00

6.1. – Zjavenie Pána – Eucharistie 7.30 a 9.30

10.1. – Vianočný futbalový polmaratón