18. NEDEĽA B

 2.8.2015 

LIT. KALENDÁR 

 4.AUGUSTA: Utorok. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza. Spomienka.

6.AUGUSTA: Štvrtok. Premenenie Pána. Sviatok

8.AUGUSTA: Sobota. Sv. Dominika, kňaza. Spomienka.

9.AUGUSTA: 19. nedeľa

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Dudykevičovú a rod. Palkovú.Vďaka.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

  1. – 31.8. organizujeme Bodku za prázdninami pre chlapcov, ktorí skončili 7. ročník a starších. Prihlášky sú vzadu vedľa kancelárie v priesvitných zakladačoch. Odovzdať ich treba do 25.8. Don Bohušovi. 

TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na energie vyzbieralo v kaplnke 107,65 € a na účet prišlo 175 €. Spolu je to 282,65€. Pán Boh zaplať.

PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Z dôvodu malého počtu prihlásených, sa prímestský tábor v auguste neuskutoční. Tých čo boli prihlásení, ale aj ostatné deti pozývame na jednodňový výlet v pondelok 24.8. Zostávajúce dni týždňa chceme prežiť s našimi animátormi. Ďakujeme vám za pochopenie.

KOMUNITNÁ DOVOLENKA

Od zajtra do štvrtku odchádzame na komunitnú dovolenku do Prahy k našim spolubratom. Sv. omše bude zastupovať pán farár Eugen Jurkovič. Stredisko je počas dňa zatvorené.

PLÁNOVANIE

Ďakujeme za vaše modlitby počas komunitného plánovania.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019